• Q7 TFSI e
  Q7 TFSI e
  Hinta: alkaen 78 533,65 EUR

  Polttoaineen kulutus, yhdistetty: Bensiini: 3,0–2,6 l/100km | Sähkö: 25,0–23,6 kWh/100 km

  CO2-päästöt, yhdistetty: 68–58 g/km

Kulutusarvojen uudet standardit: WLTP-kulutusmittaus. > Mallisto > Audi Finland

Kulutusarvojen uudet standardit: WLTP-kulutusmittaus.

 • 1400x438_AA3_E_141009.jpg
1400x438_AA3_E_141009.jpg

Lähempänä reaalikulutusta: WLTP määrittää kulutusarvot.

Syyskuusta 2017 alkaen markkinoille tulevia uusia autoja koskevat uudet kulutusarvot, jotka määritetään uuden WLTP-standardin mukaan. WLTP tulee sanoista Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure ja se tarkoittaa maailmanlaajuisesti yhtenäistä testimenetelmää polttoaineenkulutuksen ja pakokaasupäästöjen määrittämiseksi. Tutustu seuraavaksi mitä se tarkoittaa sinulle ja Audillesi.

 • 563x317_AOZ_A4_DIV_151024.jpg
  Mikä on WLTP?

  Auton ostajaa kiinnostaa tietysti aina kulutus- ja päästöarvot. Tutustu nyt miten ne määritetään jatkossa uudella testimenetelmällä.

  Lue lisää
 • 563x317_AAQ_E_10050.jpg
  WLTP:n hyvät perusteet.

  WLTP tuottaa jatkossa realistisia kulutustietoja maailmanlaajuisesti kerättyjen todellisten ajotietojen perusteella. Tutustu mikä muuttuu uuden testimenetelmän myötä.

  Lue lisää
 • 563x317_AAQ_E_10051.jpg
  NEDC ja WLTP.

  WLTP korvaa NEDC-mittausmenetelmän syksyllä 2017. Uudet testiparametrit tuottavat realistisempia arvoja. Tutustu menetelmien käytännön eroihin.

  Lue lisää

NEDC vs. WLTP

Profiilin vertailu.
Pidemmät matkat, lyhyemmät seisonta-ajat: WLTP tuo ajoneuvon polttoaineenkulutuksen ja CO2-päästöjen mittauksen koepankkiin. Näin ajosyklit eroavat toisistaan.

NEDC

Standardoitu NEDC-ajosykli koskee kaikkia henkilöautoja ja kevyitä hyötyajoneuvoja. Euroopan unioni otti sen käyttöön vuonna 1992 polttoaineenkulutuksen ja autokohtaisten päästöjen määrittämiseksi ja vertailuarvojen tuottamiseksi. Tästä näet yhdellä silmäyksellä mittauksen perustana olevat olosuhteet.

 

 • Testaushuoneen lämpötila 20 - 30° C
 • Matkan pituus 11 km
 • Sykli kestää 20 minuuttia
 • Sykli koostuu kahdesta vaiheesta: 
  13 minuuttia kaupunkiajoa ja 7 minuuttia maantieajoa
 • Keskinopeus n. 33 km/h
 • Seisonta-ajan osuus 25 %
 • Huippunopeus 120 km/h
 • Käsivaihteisten mallien vaihtamiskohdat määrätty tarkasti
 • Varusteita ja ilmastointia ei huomioida

WLTP

Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, lyhyesti WLTP, on maailmanlaajuisesti yhtenäinen henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen testausmenetelmä. Se otetaan käyttöön 1. syyskuuta 2017 alkaen ja se tuottaa realistisempia kulutusarvoja huomattavasti dynaamisempien testiparametriensa ansiosta. Tutustu seuraavaksi näihin parametreihin.

 

 • Testaushuoneen lämpötila 23° C
 • Matkan pituus 23 km
 • Sykli kestää 30 minuuttia
 • Koostuu neljästä vaiheesta (low, medium, high, extra-high)
 • Keskinopeus 47 km/h
 • Seisonta-ajan osuus 13 %
 • Huippunopeus yli 130 km/h
 • Vaihtamiskohdat määritetään etukäteen jokaiselle autolle yksilöllisesti
 • Auton paino ja varustus otetaan huomioon
 • Kaikki mahdolliset moottori- ja vaihteistoyhdistelmät huomioidaan

Uuden mittausmenetelmän tavoitteet.

WLTP-ajosyklissä polttoaineenkulutuksen ja pakokaasupäästöjen testiparametrit on määritetty kokonaan uudelleen. Tutustu sen tuomiin etuihin.
563x317_AA3_E_141017.jpg

Läpinäkyvyys.

Jatkossa ajoneuvon todellinen käytännön kulutus huomioidaan paremmin.

WLTP käyttää realistisempaa ajoprofiilia kuin tähänastinen NEDC-standardi. NEDC muistuttaa nimittäin synteettistä laboratoriotestiä ja sitä käytetään pääasiassa eri autojen vertailuun, se ei kuvaa todellista kulutusta realistisesti. Kulutusarvot on siis aiemmin mitattu abstrakteissa laboratorio-olosuhteissa. Uusi menetelmä mahdollistaa ajoneuvon reaalikulutuksen tarkemman määrityksen parannettujen testiparametriensa ansiosta. WLTP simuloi ajokäytöstä realistisemmin. Myös tulokset ovat huomattavasti realistisempia.
563x317_AOZ_Q7_10076_1_PART_RGB.jpg

Standardit.

Uusi WLTP-standardi tuottaa maailmanlaajuisesti vertailukelpoisia testituloksia.

Yksi WLTP-menetelmän päätavoitteita on pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen yhtenäinen määritys erilaisissa moottoreissa kuten bensiini-, diesel-, CNG- ja sähkömoottoreissa. Samanlaisen ajoneuvon pitää joka puolella maailmaa tuottaa samanlainen testitulos WLTP-syklin mittausmenetelmää noudattamalla. Tämä vertailtavuus tekee laboratoriomittauksesta välttämättömän.

Siksi polttoaineenkulutus ja päästöt mitataan luotettavasti ja edustavasti koepenkissä dynaamisessa ajoprofiilissa.

Kysymyksiä ja vastauksia.

Mikä on WLTP-testimenetelmä?


Jotta voidaan määrittää, kuinka paljon auto kuluttaa polttoainetta ja täyttääkö se ajoneuvojen päästöraja-arvot, käytetään standardoituja testimenettelyjä. Testauksen ja testitulosten käsittelyn yleiset edellytykset määritellään EU:n lainsäädännössä. Näin voidaan varmistaa testien avoin vertailukelpoisuus ja että kaikki autonvalmistajat ja muut toimijat käyttävät samoja yleisiä edellytyksiä. Testimenetelmä mittaa ajoneuvon CO₂- ja kulutusarvot sekä pakokaasupäästöt. Uusien henkilöautojen tai kevyiden hyötyajoneuvojen hyväksynnässä EU-alueella on 1. syyskuuta 2017 lähtien otettu asteittain käyttöön uusi WLTP-testimenetelmä (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure). Uusi menetelmä korvaa aiemman NEDC-testimenetelmän (New European Driving Cycle). Uudet henkilöautomallit ja moottori-/vaihteistomallit hyväksytään Euroopassa ainoastaan WLTP-mittaustulosten perusteella. 1. syyskuuta 2018 alkaen kaikkien ensimmäistä kertaa rekisteröitävien ajoneuvojen on oltava WLTP-sertifioituja.
Missä WLTP otetaan käyttöön?
WLTP-menetelmä otetaan käyttöön 28 EU-jäsenvaltiossa sekä Norjassa, Islannissa, Sveitsissä, Liechtensteinissa, Turkissa ja Israelissa. Se otetaan käyttöön muunnetussa muodossa myös Japanissa ja päästötestauksessa Kiinassa. Intia ja Etelä-Korea aikovat ottaa sen käyttöön myöhemmin.
Testataanko myös olemassa olevat ajoneuvot WLTP-testimenetelmällä?
Ei. Siirtyminen WLTP-testitapaan ei vaikuta jo olemassa olevaan autokantaan. Yleisesti ei ole olemassa hiilidioksidipäästöjä ja polttoaineenkulutusta koskevia parametrejä ajoneuvoille, jotka on hyväksytty aiemman NEDC-menettelyn mukaisesti. Näissä ajoneuvoissa voimaan jäävät NEDC-parametrit.
Milloin WLTP-arvot korvaavat kokonaan kaikki NEDC-arvot?
EU:n komissio on suositellut, että NEDC-arvot yhtenäistetään WLTP-hiilidioksidi- ja polttoainearvoiksi ja asiasta tiedotetaan kuluttajille 1. tammikuuta 2019 mennessä. Kuluttajille tiedottamista koskevat sitovat säännöt määritetään kuitenkin kansallisella tasolla. Tämä saattaa aiheuttaa eroja eri markkinoilla.
Mikä on muuttunut kuluttajia ajatellen syyskuusta 2017?
WLTP-testimenetelmä on ollut pakollinen menetelmä uusia malleja hyväksyttäessä syyskuusta 2017 lähtien. Esimerkiksi Saksassa muutos verolainsäädäntöön tulee voimaan 1.9.2018. Määräaikaa tarkistettujen arvojen paljastamisesta ei ole vielä asetettu. NEDC-menetelmä pysyy kuitenkin laillisesti sitovana menetelmänä ajoneuvoja koskevissa merkinnöissä ja verotuksessa. EU-komission ehdotus tarkoittaa kaikkien uusien ajoneuvojen yhtenäistä siirtymistä uuden testimenetelmän piiriin. Asiasta ilmoitetaan kuluttajille ja veromuutos astuu voimaan 1.1.2019. Näin voidaan välttää uusien ajoneuvojen kohdalla turhat sekaannukset, kun ajoneuvoista on ilmoitettu sekä NEDC- että WLTP-arvot. Siirtymäkaudella syyskuusta 2017 luultavasti tammikuuhun saakka 2019 WLTP-arvojen ilmoittaminen vapaaehtoisesti kuluttajille on sallittua. Se on kuitenkin merkittävä selkeästi kulutuksesta kertovana lisätietona. Toistaiseksi NEDC-arvot pysyvät sitovina näyttelytilamerkintöjen ja energiatehokkuusmerkintöjen osalta. Sama pätee ajoneuvoverojen laskemiseen (niissä maissa, joissa ajoneuvovero perustuu päästöarvoihin). Verotus on kuitenkin osa kansallista lainsäädäntöä ja sitä säännellään kussakin maassa. Erilaiset lähestymistavat ja ajoitukset ovat todennäköisiä.
Mistä tiedän, onko ajoneuvo jo testattu uuden menetelmän mukaisesti?
Nykyäänkin NEDC-testimenetelmässä mittaustulokset on merkitty kunkin ajoneuvon mukana toimitettavaan vaatimustenmukaisuustodistukseen (CoC). Tämä todistus on edellytys sille, että viranomaiset myöntävät ajoneuvon rekisteröintitodistuksen, jonka avulla omistaja voi myöhemmin rekisteröidä ajoneuvon. WLTP-menetelmän mukaisesti testatuille ajoneuvoille merkitään vaatimustenmukaisuustodistukseen kaksi eri hiilidioksidipäästö- ja polttoaineenkulutusarvoa: WLTP-menetelmällä saadut arvot ja lasketut NEDC-arvot. Jälkimmäiset muodostavat perustan maakohtaisille muunnoksille polttoainekulutusmerkinnöistä ja verolaskelmista, kunnes maa siirtyy kokonaan WLTP-menetelmän piiriin.
Mikä on WLTP- ja RDE-testimenetelmien välinen suhde? Eivätkö ne tarkoita samaa asiaa?
RDE tarkoittaa todellisia ajonaikaisia päästöjä (Real Driving Emissions) ja viittaa pakokaasumittaukseen, joka tapahtuu käytännön olosuhteissa tien päällä eikä standardoidusti laboratorio-olosuhteissa, kuten WLTP-menetelmässä. Pääasiallinen ero on se, että RDE-testissä pakokaasukomponentit (typen oksidit) ja hiukkaset testataan reaaliaikaisessa maantieliikenteessä käyttämällä liikkuvaa päästöjenmittausteknologiaa, mutta tiemittauksia koskevan suuren hajonnan takia ei polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä mitata. WLTP-menetelmän käyttöönoton yhteydessä valmistajien on rajoitettava ajoneuvojensa typpioksidi- ja hiukkaspäästöjä todellisessa tieliikenteessä. Vaikka hiukkasten raja-arvo on sama kuin WLTP-mittauksessa, typen oksideihin käytetään RDE-mittauksen ensimmäisessä vaiheessa vaatimustenmukaisuuskerrointa 2,1. Kun typpioksidiarvo on Euro 6 -dieselautossa 80 mg/km, RDE-olosuhteissa suurin sallittu päästöarvo on tällöin 168 mg/km. RDE-mittauksen toisessa vaiheessa kerroin on alennettu arvoon 1,0 (johon lisätään mittapoikkeaman marginaali).