Audi Summer of Golf 2023 - arvontasäännöt > Audi Finland

Audi Summer of Golf 2023 - arvontasäännöt

  • tampere_arvonnan_saannot_1400x438px.jpg
tampere_arvonnan_saannot_1400x438px.jpg

1. Järjestäjä

K Auto Oy/Audi Finland Tikkurilantie 123, 01530 Vantaa

2. Kilpailuaika

Kilpailuaika on 23.5.–15.9.2023.

3. Osallistumiskelpoisuus 

Kilpailuun voivat osallistua kaikki 18-vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Kilpailuun eivät voi osallistua henkilöt, jotka työskentelevät kilpailun järjestävässä yrityksessä tai sen sidosryhmissä.

4. Osallistuminen

Arvontaan voi osallistua kaikki 2023 Audi Businessaamujen pelaajat. Arvontaan osallistuu joko voittamalla Audin erikoiskilpailun Audi-businessaamujen alkuerissä, tai koeajamalla Audi Q8 e-tronin ja täyttämällä tiedot koeajostaan audi.fi-sivulla löytyvään lomakkeeseen.

Kilpailuun osallistuminen on ilmaista, eikä osallistumiselle ole ostopakkoa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä markkinointiluvan antamista. Arvontoihin voi osallistua ainoastaan omalla nimellä ja omalla sähköpostiosoitteella.

Nämä kilpailun säännöt koskevat kaikkia osanottajia. Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

Tämä verkossa toimiva kilpailu toimii yleisimmissä internetselaimissa ja sähköpostiohjelmissa. Kilpailun järjestäjä ja kilpailun tekninen toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista kuten ongelmasta yleisessä internetyhteydessä, kilpailuun osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai kilpailuun osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä, eikä näiden takia aiheutuneista vahingoista.

5. Palkinto

Palkintona on matka Businessaamujen finaaliin, joka järjestetään Korineum Golf & Beach Resortissa Kyproksella 6.–10.12.

Palkintoon kuuluu lennot, majoittuminen, sekä pelit.

Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa, muuttaa rahaksi tai siirtää toiselle henkilölle.

6. Arvonta

Arvontaan voi osallistua 15.9.2023 mennessä. Voittaja arvotaan ja julkistetaan 19.9. Vierumäellä Audi Businessaamujen Lucky Winners tapahtumassa.

7. Järjestäjän vastuu

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän, arvonnan toteuttajan, arvonnan yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyyntipaikat sekä edellä mainittujen yhteistyökumppanit vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Järjestäjä, arvonnan toteuttaja tai arvonnan yhteistyökumppanit eivät vastaa mahdollisista painovirheistä, osallistujien yhteystiedoissa olevista virheistä taikka tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisessa, palkinnon vastaanottamisessa tai sen käyttämisessä.

Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät rajoita sellaista korvausvelvollisuutta, jota ei voida poissulkea tai rajoittaa kuluttajansuojalainsäädännön, tuotevastuulain tai muun pakottavan lainsäädännön nojalla.

8. Tietosuoja

Kilpailun Järjestäjä ei säilytä eikä käytä henkilötietoja muuhun kuin arvontatarkoitukseen, ellei erillistä markkinointilupaa ole annettu. Kilpailuun osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Arvontaa koskeva tietosuojaseloste löytyy oheisesta osoitteesta.
Kilpailun järjestäjä: K Auto Oy/Audi Finland


1. Rekisterinpitäjä
Nimi: K Auto Oy

Tikkurilantie 123
01530 Vantaa
010 5338300

2. Rekisterin nimi
K-Auto Audi Finland Audi Summer of Golf 2023 -arvonta

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään ainoastaan Audi Summer of Golf 2023 -kilpailun palkinnon arvontaan, ellei erillistä markkinointilupaa ole annettu.

5. Rekisterin tietosisältö
Tietojen tallentamispäivä, tunnistenumero, sukunimi, etunimi, yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteet: Rekisteröitävät henkilöt itse

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietokantaan talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

Ainoastaan määrätyillä K Auto Oy:n, K-Auto Retail Oy:n ja K Auto Oy:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää rekisteriä. Järjestelmässä on eri käyttäjätasoja, jolloin käyttäjä saa ylläpito- tai selausoikeuden ainoastaan käytön kannalta tarpeellisiin tietoihin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisään kirjautumisen yhteydessä. Määritellyillä tunnuksilla on kullakin käyttäjällä oikeus päästä lukemaan tai päivittämään vain hänelle sallittuja järjestelmässä olevia tietoja.