Audi-vaihtoautot | Auton hankinta | Audi
Audi Approved :plus

Audi-vaihtoautot

Audi Approved :plus

Tervetuloa Audi Approved :plus -vaihtoautohakuun. Valikoimasta löytyvät Suomen kaikkien Audi-liikkeiden Audi-vaihtoautot, jotka kuuluvat Audi Approved :plus -konseptiin. Auton lisätiedoista löydät tarkempia tietoja mallista ja voit ottaa ottaa myös suoraan yhteyttää liikeeseen. Tutustu valikoimaan, löydä omasi ja osta Audi Approved :plus -vaihtoauto.

Audi Approved :plus -vaihtoauto – varmasti laadukas.

Audi-vaihtoautot

Mikä on Audi Approved :plus -vaihtoauto?

Haluatko vaihtoauton, joka on huolellisesti tarkastettu ja merkkiosilla huollettu? Haluatko ostaa vaihtoauton, joka on varmasti laadukas ja erinomaisessa kunnossa? Mikäli vastasit kyllä, on valintasi Audi Approved :plus.

Audi Approved :plus -vaihtoauton edut:

  • :plus 110 kohdan tekninen tarkastus.
    Jokainen Audi Approved :plus -vaihtoauto käy läpi perusteellisen 110 kohdan teknisen tarkastuksen, josta saat myös Audi-huollon hyväsymän todistuksen.
  • :plus Sijaisauto
    Kaikissa Audi Approved :plus -vaihtoautoissa on voimassa Audi Liikkumisturva, jonka ansiosta voit ottaa käyttöösi edullisen sijaisauton autosi huollon ajaksi..
  • :plus Vaihto-oikeus
    Jos et jostain syystä ole tyytyväinen valintaasi, voit vaihtaa autosi toiseen Audi Approved :plus -vaihtoautoon kymmenen arkipäivän kuluessa kauppasopimuksen tekemisestä.


Audi Approved :plus -vaihtoautojen yleiset takuuehdot

1. Takuun kohde ja voimassaolo

Takuun kohteena on Audi-jälleenmyyjän myymä käytetty Audi henkilöauto, jonka ensirekisteröinnistä on luovutushetkellä kulunut enintään kahdeksan vuotta, ja jolla on luovutushetkellä ajettu enintään 150 000 km. Auto on käynyt läpi 110 kohdan teknisen tarkastuksen ja kunnostuksen ja auton huoltohistoria on luotettavasti selvitetty. Takuu on voimassa takuutodistukseen merkityn ajan tai takuutodistukseen merkitystä mittarilukemasta enintään takuutodistukseen merkityn kilometrimäärän, riippuen siitä kumpi täyttyy ensin. Takuu on voimassa EU:n alueella. Takuun voimassaolon edellytyksenä on, että määräaikais-huollot on tehty valmistajan ohjeiden ja huolto-ohjelman mukaisesti. Huolloista on vaadittaessa esitettävä näyttö (huoltokirja tms.).

2. Takuun laajuus

Audi Approved :plus -vaihtoautotakuu on auton jälleenmyyjän myöntämä takuu. Takuun piiriin kuuluu auto tehdaslisävarusteineen. Takuu ei kata lisävarusteita, jotka on asennettu jälkikäteen. Takuunantaja vastaa siitä, että auton käyttökelpoisuus ja laatu säilyvät normaaleina takuuajan. Muuten autossa on virhe. Virhe on asiantuntevasti arvioitu poikkeama kyseisen automallin normaalista laadusta ottaen huomioon auton iän ja sillä ajetut kilometrit. Virheeksi katsotaan esim. valmistus- ja rakenneviat ja muut takuuaikana ilmenevät auton käyttökelpoisuutta heikentävät viat ja puutteet.

Vialla tarkoitetaan äkillistä ja todellista vioittumista tai rikkoutumista, joka vaatii osan vaihtoa tai korjaamista, jotta auto toimisi moitteettomasti huomioiden auton iän ja sillä ajetun kilometrimäärän.

Virheenä ei pidetä vanhenemista, normaalia kulumista, korroosiota ja maalipinnan vanhentumista, eikä poikkeamaa normaalista laadusta, jos se aiheutuu ulkopuolisista tekijöistä, kuten kolarista, poikkeuksellisesta laskeumasta, hiekan ja kivien iskemistä, nastarengasmetallista, tiesuolasta tai epäpuhtaasta polttoaineesta. Normaalilla kulumisella tarkoitetaan laadun asteittaista huonontumista, joka johtuu syöpymisestä, kulumisesta, kitkasta tai muusta vastaavasta syystä ja joka on ollut odotettavissa auton ikä ja ajetut kilometrit huomioon ottaen edellyttäen, että autoa on käytetty normaalisti siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu.

Takuunantaja ei kuitenkaan vastaa virheestä, jos hän saattaa todennäköiseksi, että auton laadun tai käyttökelpoisuuden poikkeaminen normaalista johtuu takuunsaajan puolella olevasta syystä. Syy voi olla esim. tapaturma, auton käyttö- tai hoito-ohjeiden vastainen tai muu auton vääränlainen käsittely.

3. Takuunsaajan velvollisuudet

Kun vika havaitaan, on takuunsaajan ryhdyttävä heti kaikkiin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin vahingon minimoimiseksi. Takuunsaajan pitää ilmoittaa viasta takuunantajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi vian tai hänen olisi pitänyt havaita se. Takuunsaajan ollessa kuluttaja ilmoitus voidaan kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuunsaaja tosiasiallisesti havaitsi vian. Korjauksen suorittamisesta tulee aina sopia etukäteen takuun myöntäneen jälleenmyyjäliikkeen kanssa. Takuun piiriin kuuluvia korjauksia saa suorittaa auton myyjäliike sekä K-Auto Oy:n valtuuttama korjaamo tai muu korjaamo, jonka myyjäliike on kirjallisesti hyväksynyt ennen korjauksen aloittamista. Korjauksen laadun ja korjausmenetelmän ratkaisee auton myynyt jälleenmyyjä.

4. Omistajanvaihdokset ja takuun ennenaikainen päättyminen

Auton takuu on voimassa omistajanvaihdoksesta huolimatta. Takuu päättyy kuitenkin, jos auton omistaja luovuttaa auton takuun voimassaoloaikana autoalan elinkeinonharjoittajalle. Takuu päättyy myös, jos autovahingon jälkeen vakuutusyhtiö lunastaa auton, tai jos auton fyysistä rakennetta tai moottorin ohjelmointia muutetaan ilman takuunantajan kirjallista lupaa.

5. Kuluttajansuoja

Takuulla ei rajoiteta ostajan kuluttajansuojalain mukaista oikeutta vedota tavaran virheeseen. Ostajan oikeus vaatia korvausta virheen aiheuttamasta vahingosta määräytyy kuluttajansuojalain 5 luvun vahingonkorvaussäännösten perusteella.

6. Mahdolliset erimielisyydet

Takuusta vastaa auton myynyt jälleenmyyjä. Mahdolliset esiintyvät ongelmat ja reklamaatiot tulee esittää myyjäliikkeelle. Myyjän yhteystiedot ilmenevät takuukirjasta. Mikäli erimieli- syyksistä ei päästä sopimukseen neuvottelujen avulla, voidaan asia siirtää kuluttajariitalautakunnan tai ostajan kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Takuu ei kata seuraavia kohteita:

> Lasit, lamput ja lyhdyt sekä istuinlämmittimet ja lasien lämmittimet.

> Iskunvaimentimet laakereineen.

> Jälkiasennetut varusteet.

> Rakennemuutokset ja niistä aiheutuneet vauriot.

> Kytkimen mekaaniset osat.

> Määräaikaishuolloissa vaihdettavat osat.

> Kaikki normaaliin kulumiseen kuuluvat korjaukset kuten esim. jarrupalat- ja levyt, pakoputkisto ja katalysaattori.

> Kolarivauriot/henkilövahingot.

> Huolimattomuudesta tai muusta tuotteen väärinkäytöstä aiheutuneet vauriot.

> Viat, jotka johtuvat auton luvattomasta käytöstä, anastamisesta tai jotka ilmenevät tällaisen käytön aikana.

> Viat, jotka johtuvat tapaturmasta tai liikennevahingosta.

> Osien aiheettoman vaihdon, virheellisten korjaustoimen piteiden tai niiden säätöjen seuraukset.

> Ulkopuolisten tahojen aiheuttamat vahingot.

> Tulvaveden aiheuttamat vahingot.

> Korroosion aiheuttamat vahingot.

> Auto, jota käytetään ammattimaisesti esim. vuokraustoiminnassa, lähettinä tai pitsataksina, autokouluautona, hinauksessa tai taksina tai hälytysajoneuvona.

> Auto, jota käytetään muussa kuin normaalissa liikenteessä, kuten jäärataharjoittelussa, autokilpailuissa tai ralliautoiluun liittyvässä nuotituksessa.

> Vianmääritys, jonka yhteydessä ei todeta takuun piiriin kuuluvaa vikaa.

> Takuukorjauksen auton käyvän arvon ylittävä osuus.

> Viat, jotka johtuvat sotatoimista, mellakoista, luonnonvoimista ja muista ylivoimaiseen esteeseen rinnastettavista seikoista tai jotka ilmenevät ko. tapahtumien aikana.