Usein kysyttyä > Tietoa tyypin EA 189 -dieselmoottoreista

Usein kysyttyä

  • 1400x438_AOZ_Q7_10073_1.jpg
1400x438_AOZ_Q7_10073_1.jpg

Miksi päivitys tehdään?

Tyypin EA 189 -dieselmoottorien ohjainlaitteisiin on asennettu ohjelmisto, joka muuttaa typenoksidien (NOx) päästöjä ennen markkinoille saattamista tehtävissä tyyppihyväksyntä-testitilanteissa. Ohjelmistopäivityksessä moottorinohjainlaite päivitetään siten, että edellä mainittu ohjelmisto poistetaan.

Miksi tekninen toimenpide on autolleni tarpeen?

Kyseisten autojen moottorin ohjauksessa käytettiin ohjelmistotoimintoa, joka tunnisti virallisen tyyppikatsastuksen ajokäyrän. Ajokäyrästä riippuen moottorin ohjaus kytkeytyy kahdelle eri tilalle: tila 1, jossa NOx-pitoisuus on optimaalinen testausolosuhteille, tai tila 2 optimaalisille hiukkasarvoille tieliikenteessä.

Vaikuttaako asia auton turvallisuuteen?

Ei, auto on teknisesti turvallinen, ja sillä voi ajaa normaalisti.

Mitä korjauksia autoihin tehdään?

2,0-litraisella dieselmoottorilla varustettuihin autoihin tehdään moottorin ohjainlaitteen päivitys. 1,6-litraisella dieselmoottorilla varustettuihin autoihin on moottorin ohjainlaitteen päivityksen lisäksi asennettava ilmanvirtausohjain. Teknisten toimenpiteiden suorittamisen jälkeen autot täyttävät voimassa olevat päästöstandardit.

Milloin korjaus pitää tehdä?

Vaivattomimmin korjaus hoituu seuraavan huoltokäynnin tai esim. renkaanvaihdon yhteydessä valtuutetussa Audi-merkkihuollossa. Halutessanne voitte varata myös erillisen ajan yhteydenottokirjeen saatuanne. Valtuutetun Audi-huoltosi yhteystiedot voit tarkistaa audi.fi-sivustolta.

Miten kauan korjaustoimenpide kestää?

Korjaustoimenpide kestää 30 minuutista tuntiin.

Onko korjaustoimenpide maksuton?

Kyllä, Audi huolehtii kustannuksista.

Mitä korvataan?

Korjaustoimenpide on asiakkaalle maksuton. Audi tarjoaa tarvittaessa korjauksen ajaksi asiakkailleen vaihtoehtoisen liikkumismuodon, esim. julkinen liikenne tai sijaisauto.

Onko korjaustoimenpide pakko suorittaa autossani?

Kyllä. Viranomainen valvoo korjausten toteutumista.

Voiko korjauksen suorittaa missä tahansa valtuutetussa Audi-merkkihuollossa?

Kyllä, kaikki valtuutetut Audi-merkkihuollot voivat suorittaa korjaustoimenpiteen. Valtuutetun Audi-huoltosi yhteystiedot voit tarkistaa audi.fi-sivustolta.

Voiko korjauksen suorittaa muussa kuin valtuutetussa Audi-merkkihuollossa?

Ei. Korjaustoimenpide voidaan tehdä vain valtuutetussa Audi-merkkihuollossa.

Tarvitaanko ajanvaraus?

Kyllä. Merkkihuollon pitää varmistaa, että tarvittava ohjelmisto ja varaosat ovat saatavilla.

Ajan voi varata huollonverkkovarauksen (huolto.audi.fi) kautta tai puhelimitse, valtuutetun Audi-huoltosi yhteystiedot voit tarkistaa audi.fi-sivustolta.

Vaikuttaako korjaus auton tehoon, kulutukseen tai ajokäyttäytymiseen?

Asiakas saa mukaansa todistuksen, jossa Audi AG vakuuttaa, että toimenpiteet eivät vaikuta korjatun auton polttoaineenkulutukseen, moottorin tehoon, CO2-päästöihin, ajokäyttäytymiseen tai akustiikkaan.

Onko asialla veroseuraamuksia?

Ei. Korjauksella ei ole vaikutusta kampanjanalaisten autojen verotukseen Suomessa. Typen oksidien (NOx) päästöjä ei käytetä Suomessa auto- tai ajoneuvoverotuksen perusteena.

Voiko Liikkumisturvaa käyttää?

Ei. Tarkempia tietoja korvaavasta liikkumismuodosta saat tarvittaessa Audi-merkkihuollosta.

Voinko katsastaa autoni normaalisti?

Kyllä. Mikäli korjausta ei ole tehty, auto voidaan hylätä seuraavassa määräaikaiskatsastuksessa.

Mikäli autoni on viritetty, kuinka toimin?

Jos auto on muutoskatsastettu virityksen osalta, korjaustoimenpidettä ei tarvitse tehdä. Kopio muutoskatsastustodistuksesta on kuitenkin toimitettava Audi-merkkihuoltoon, jotta autonne voidaan poistaa kampanjan piiristä. Mikäli autoa ei ole muutoskatsastettu virityksen osalta, viritys on poistettava, minkä jälkeen autoon voidaan tehdä päivitys.

Korvaako Audi mahdolliset omaan viritykseen liittyvät kustannukset?

Ei korvaa.

Olen myynyt autoni, mutta sain takaisinkutsukirjeen. Miten toimin?

Mikäli olette saanut takaisinkutsukirjeen koskien jo myytyä autoa, voitte halutessanne ilmoittaa auton myynnistä Audin maahantuontiin internetissä palautelomakkeella osoitteessa www.audi.fi.

Keneltä saan lisätietoa asiasta?

Lisätietoja saat Audi-merkkihuollosta tai audi.fi-sivuston Ajankohtaista tietoa dieselmoottoreista -osiosta.

Kenen puoleen voin kääntyä, jos autossani on teknisen toimenpiteen jälkeen ongelma?

Kyseiset asiakkaat voivat olla varmoja, että tekniset toimenpiteet suoritetaan onnistuneesti ja etteivät ne missään nimessä vaikuta haitallisesti polttoaineenkulutukseen, CO2-päästöihin, moottorin tehoon, maksivääntömomenttiin tai melupäästöihin. Tämä oli oleellinen edellytys, jotta vastaavat viranomaiset antoivat toimenpiteelle hyväksyntänsä.

Jos havaitset siitä huolimatta autossasi ongelman, käänny lähimmän Audi-huoltoliikkeen puoleen.

Saanko teknisen toimenpiteen suorittamisen jälkeen vahvistuksen Audi-huoltoliikkeestä ja mitä minun pitää tehdä, jos en saa sitä?

Kyllä, saat teknisen toimenpiteen suorittamisen jälkeen vahvistuksen Audi-huoltoliikkeestä. Jos olet kadottanut sen tai et ole saanut sitä, käänny Audi-huoltoliikkeesi puoleen.

Mikä on Audin päivityksen jälkeinen turva (Trust Building Measure)?

Päivityksen jälkeisen parannetun turvan (Trust Building Measure) avulla Audin kertoo asiakkailleen, että se ottaa vakavasti kaikki valitukset, jotka koskevat tyypin EA 189 -dieselmoottoreihin tehtyjä teknisiä toimenpiteitä, ja jotka liittyvät tiettyihin moottorin ja pakokaasujärjestelmän osiin. Päivityksen jälkeinen turva on voimassa 24 kuukautta siitä, kun ajoneuvoon tehdään tekninen toimenpide, edellyttäen, että ajoneuvolla on ajettu alle 250 000 kilometriä turvan voimassaoloaikana.

Audi on toistuvasti ilmaissut, että teknisten toimenpiteiden toteuttaminen ei vaikuta negatiivisesti polttoaineen kulutukseen, CO2-päästöihin, moottorin tehoon, vääntömomenttiin, melupäästöihin tai moottorin ja sen osien kestävyyteen. Kaikki ajoneuvon tyyppihyväksyntää varten tarvittavat arvot säilyvät lainmukaisina. Tyyppihyväksynnästä vastaavat viranomaiset ovat nimenomaan vahvistaneet, että tyyppihyväksyntää koskevat vaatimukset on täytetty. Vahvistus koskee myös päästöjenrajoitusjärjestelmää. Autoihin tehtävät toimenpiteet eivät aiheuta muutoksia edellä mainittuihin.

Audi varmistaa päivityksen jälkeisen turvan avulla, että päivityksellä ei ole negatiivisia vaikutuksia ajoneuvon kestävyyteen. Tällä toimenpiteellä Audi myös vahvistaa luottamusta teknisiin toimenpiteisiin ja rohkaisee yhä useampia asiakkaita tuomaan autonsa päivitettäviksi.

Asiakkaat saavat tarvittaessa yksityiskohtaista tietoa päivityksen jälkeisen turvan ehdoista ja laajuudesta valtuutetuilta Audi-jälleenmyyjiltä ja -korjaamoilta.

Mitkä merkit tarjoavat päivityksen jälkeisen turvan, ja mitä malleja se koskee?

Päivityksen jälkeinen turva koskee kaikkia Audeja, joissa on tyypin EA 189 -dieselmoottori, ja johon on tehty tekninen toimenpide.

Keitä päivityksen jälkeinen turva koskee?

Päivityksen jälkeinen turva koskee kaikkia Audin asiakkaita, joiden ajoneuvossa on tyypin EA 189 -dieselmoottori, ja jotka tuovat ajoneuvonsa päivitettäväksi osana takaisinkutsukampanjaa [Audin 23Q7]. Turva koskee vain ajoneuvoja, joilla on ajettu alle 250 000 kilometriä siinä vaiheessa, kun tekninen toimenpide tehdään. Ollakseen oikeutettu päivityksen jälkeiseen turvaan asiakkaan on lisäksi osoitettava, että ajoneuvolle on suoritettu valmistajan suosittelemat huolto- ja ylläpitotoimet (eli ajoneuvon huoltohistoria on moitteeton).

Päivityksen jälkeinen turva koskee myös kaikkia niitä asiakkaita, joiden ajoneuvoille on jo tehty kampanjan mukainen tekninen toimenpide. Turva on voimassa 24 kuukautta toimenpiteen suorituspäivästä, edellyttäen, että kaikki tässä asiakirjassa mainitut ehdot täyttyvät. Päivityksen jälkeinen turva on ajoneuvokohtainen ja se liitetään ajoneuvon valmistenumeroon. Turvaan liittyvät oikeudet siirtyvät ajoneuvon uudelle omistajalle, jos ajoneuvo myydään 24 kuukauden kuluessa teknisen toimenpiteen toteutuksesta.

Päivityksen jälkeinen turva koskee kaikkia maita lukuun ottamatta Yhdysvaltoja, Kanadaa ja Etelä-Koreaa, joita koskevat toisenlaiset säädökset.

Mitä osia päivityksen jälkeinen turva kattaa?

Päivityksen jälkeinen turva kattaa seuraavat 11 osaa pakokaasun kierrätysjärjestelmässä, polttoaineen ruiskutusjärjestelmässä ja päästöjen jälkikäsittelyjärjestelmässä: lambdatunnistimen, lämpötila-anturin, EGR-vaihtoventtiilin, pakokaasun kierrätysventtiilin, pakokaasun kierrätysjärjestelmän paine-eroanturin, ruiskutussuuttimen, korkeapainepumpun, polttoaineen jakoputken, paineenohjausventtiilin, paineanturin ja suurpaineputket.

Päivityksen jälkeinen turva ei vaikuta millään tavoin Audin kantaan, jonka mukaan teknisillä toimenpiteillä ei ole negatiivisia vaikutuksia moottorin ja sen osien kestävyyteen. Tyyppihyväksynnästä vastaavat viranomaiset ovat vahvistaneet, että tekniset toimenpiteet täyttävät kaikki lain edellyttämät vaatimukset ja ettei niillä ole negatiivista vaikutusta polttoaineen kulutukseen, CO2-päästöihin, moottorin tehoon, vääntömomenttiin tai melupäästöihin.

Mitkä ovat päivityksen jälkeisen turvan ehdot?Yllä mainittujen ehtojen lisäksi:

1) päivityksen jälkeinen turva (Trust Building Measure)
• on vain valtuutettujen Audi-jälleenmyyjien toteutettavissa, arvioitavissa ja käytettävissä,
• koskee vain seuraavien EGR-järjestelmän, polttoaineen ruiskutusjärjestelmän ja päästöjen jälkikäsittelyjärjestelmän osien korjausta ja siihen käytettäviä materiaaleja: lambdatunnistin, lämpötila-anturi, EGR-vaihtoventtiili, EGR-venttiili, EGR-paine-eroanturi, ruiskutussuutin, korkeapainepumppu, polttoaineen jakoputki, paineenohjausventtiili, paineanturi ja suurpaineputket.
• ei korvaa sijaisautoja, juoksevia kuluja, vahinkoja jne.

2) edellyttäen, että
• kyseessä oleva EA 189 -ajoneuvo on osallistunut takaisinkutsu-/huoltokampanjaan [Audin 23Q7]
• ajoneuvoa on huollettu asianmukaisesti Audin edellyttämät huoltoaikataulut, päivitykset ja takaisinkutsut huomioon ottaen.

3) ja edellyttäen, että kyseessä ei ole mikään seuraavista:
• luonnollinen kuluminen eli normaalista käytöstä johtuva kuluminen,
• omistaja tai ei-valtuutettu huoltokumppani tai jälleenmyyjä ei ole korjannut tai huoltanut ajoneuvoa tai huolehtinut siitä valmistajan ohjeiden mukaisesti (esim. ei ole käyttänyt alkuperäisiä varaosia jne.)
• käyttöohjeessa esiteltyjä käyttö-, hoito- tai huolenpito-ohjeita ei ole noudatettu,
• kolmas osapuoli tai ulkoiset olosuhteet, kuten esim. onnettomuus, ukkonen/raekuuro, tulva tms., ovat aiheuttaneet ajoneuvoon vaurion, josta valitus on tehty,
• tuhkan kertymistä hiukkassuodattimeen koskeva valitus,
• ajoneuvoon on lisätty osia tai niitä on muunneltu luvattomasti, esim. (sirua) virittämällä ilman muutoskatsastusta,
• ajoneuvoa on käytetty epäasianmukaiseen tarkoitukseen, kuten esim. moottoriurheiluun, tai se on ylikuormitettu,
• ajoneuvon omistaja ei ole ilmoittanut viasta kohtuullisen ajan kuluessa,
• ajoneuvon omistaja ei ole kohtuullisen ajan kuluessa antanut Audille mahdollisuutta ratkaista ongelmaa.

Koskeeko päivityksen jälkeinen turva myös niitä autoja, joille on jo aiemmin tehty tekninen toimenpide?

Kyllä. Päivityksen jälkeinen turva koskee myös takautuvasti kaikkia autoja, joille on jo aiemmin tehty tekninen
toimenpide, alkaen teknisen toimenpiteen suorituspäivästä (mikäli kaikki muut päivityksen jälkeisen turvan
ehdot täyttyvät).

Jos asiakkaalle on aiheutunut tekniseen toimenpiteeseen liittyviä kustannuksia, Audi tarkastaa, täyttyvätkö
päivityksen jälkeisen turvan ehdot ja korvaako Audi syntyneet kustannukset. Korvaushakemukset täytyy
toimittaa 31.12.2017 mennessä valtuutetulle Audi-jälleenmyyjälle samassa maassa, jossa toimenpide on
tehty.

Miten asiakkaan tulee toimia ostettuaan EA 189 -kampanjan piiriin kuuluvan käytetyn auton, jonka ohjelmistopäivitys on tekemättä?

Ota yhteyttä Audi-jälleenmyyjään.

Mitä oikeuksia päivityksen jälkeinen turva (Trust Building Measure) antaa asiakkaalle?

Päivityksen jälkeisellä turvalla Audi takaa asiakkailleen, että se käsittelee mahdolliset reklamaatiot, jotka liittyvät EA189-dieselmoottoreilla varustettujen autojen tekniseen toimenpiteeseen ja koskevat tiettyjä moottorin ja pakokaasun käsittelyjärjestelmän osia.

Päivityksen jälkeinen turva kattaa yhteensä 11 osaa, jotka liittyvät pakokaasun takaisinkierrätykseen, polttoaineen ruiskutukseen ja pakokaasun käsittelyyn: lambdatunnistin, lämpötilantunnistin, pakokaasun takaisinkierrätyksen venttiili, paine-erotunnistin, ruiskutussuutin, korkeapainepumppu, (polttoaineen) jakokisko, paineensäätöventtiili, painetunnistin ja ruiskutusputki.

Veloitukseton päivityksen jälkeinen turva on voimassa 24 kuukautta teknisen toimenpiteen suorittamisen jälkeen tai siihen asti, kun auton kokonaiskilometrimäärä ylittää 250 000 km (sen mukaan, kumpi toteutuu ensin). Turva koskee takautuvasti myös kaikkia autoja, joihin tekninen toimenpide on tehty jo aiemmin.

Päivityksen jälkeinen turva ei vaikuta millään tavoin Audi-kantaan, jonka mukaan teknisillä toimenpiteillä ei ole negatiivisia vaikutuksia moottorin ja pakokaasun käsittelyjärjestelmän kestävyyteen. Viranomaiset ovat vahvistaneet, että tekninen toimenpide täyttää kaikki lain vaatimukset, eikä se vaikuta negatiivisesti polttoaineenkulutukseen, CO2-päästöihin, moottorin tehoon ja suurimpaan vääntömomenttiin tai meluun. Päivityksen jälkeisellä turvalla Audi haluaa osoittaa selvästi, että päivitys ei millään tavalla heikennä auton kestävyyttä. Tavoitteena on vahvistaa kaikkien asiakkaiden luottamusta tekniseen toimenpiteeseen ja rohkaista heitä teettämään tekninen toimenpide autolleen.

Tarkempia lisätietoja päivityksen jälkeisen turvan ehdoista ja laajuudesta saa kaikista Audi-merkkihuolloista ja verkkosivuiltamme. Tämän lisäksi maahantuonnin asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä postitse, sähköpostilla tai puhelimella.

Minulla on kampanjan piiriin kuuluva auto ja asun EU27-maassa. Olen päättänyt, että autooni ei tehdä ohjelmistopäivitystä. Voinko edelleen ajaa autollani näissä EU-maissa? (esimerkiksi läpikulku- tai lomamatkalla)

Kyllä.

Minulla on kampanjan piiriin kuuluva auto, ja asun EU28-maassa. Olen päättänyt olla osallistumatta ohjelmiston toteutusohjelmaan. Mitä tapahtuu, jos muutan pysyvästi maahan, jossa tekninen toimenpide on pakollinen, ja haluan ottaa autoni mukaan?

Auto pitää rekisteröidä tässä maassa. Yleensä viranomaiset ilmoittavat, että päivitys on tehtävä tietyn ajan sisällä (12 kuukautta). Ota yhteyttä Audi-jälleenmyyjään uudessa kotimaassasi.