1300x551_talvilataus.jpg

Lataaminen kylmissä olosuhteissa

Alhaiset lämpötilat rasittavat auton akkua, oli sitten kyseessä sähkö- tai polttomoottoriauto. Audi Q4 e-tronissa tämä saattaa johtaa rajalliseen latauskykyyn talviolosuhteissa. Tutustu tarkemmin aiheeseen ja katso mitä Q4 e-tronin latauksessa tulisi huomioida kylmällä säällä.

Akun ilmoitettu latauskyky

Älä huolestu, jos Audi Q4 e-tron ei saavuta talvella maksimaalista lataustehoa, sillä akun suurin latausteho riippuu olosuhteista. Auton ilmoitettu maksimilatausteho määritetään WLTP-testiolosuhteissa, eli alkaen 5 %:n varaustilasta noin 23 °C:n ulkolämpötilassa. Jos kyseiset muuttujat ovat erilaiset, myös latausteho saattaa poiketa ilmoitetusta.

Akun lämpötilan vaikutus

Akkujärjestelmän ihannelämpötila ladattaessa on yli 20 °C. Erinomaisen tehokkuutensa (polttomoottoriin verrattuna) ja ajoviiman jäähdytysvaikutuksen ansiosta sähköinen voimalinja ei juurikaan lämpene alle 0 °C:n lämpötilassa edes pidemmilläkään matkoilla. Tämän vuoksi Audi e-tron-malleissa on akun lämmönhallinta, joka huolehtii tehokkuuden ja suorituskyvyn tasapainosta, kun akun lisälämmitystä tarvitaan.

Esimerkki:
Kun Audi Q4 35 e-tronia (akun nettoenergiasisältö 52 kWh) ladataan akun lämpötilan ollessa 20 °C ja varaustason ollessa 10 %, se saavuttaa 100 kW:n maksimilataustehon. Kun akun lämpötila on 0 °C ja akun varaustaso latauksen alkaessa 10 %, latausteho on aluksi n. 40 kW. Latausteho nousee akun lämmetessä. Aktiivinen lämmönhallinta tukee myös tätä prosessia.

Varaustilan vaikutus

Akun varaustila vaikuttaa lataustehoon – lähes tyhjä akku latautuu suuremmalla teholla kuin täydempi. Tästä johtuen kahdella samanlaisella autolla, joita ladataan identtisillä latauspisteillä, saattaa olla erilainen latausteho erilaisesta akun varaustilasta johtuen. Perusperiaate: alhainen akun varaustila latauksen alkaessa lisää pikalataustehoa ja lyhentää latausaikaa.

Esimerkki:
Kun Audi Q4 35 e-tronin lataus aloitetaan akun ihannelämpötilassa varauksen ollessa 5 %, latausteho on 100 kW. Sen sijaan varaustilan ollessa 50 % latauksen alkaessa, maksimilatausteho on noin 70 kW.


Näin optimoit pikalataustehon

Näin optimoit pikalataustehon

Esilämmitä akku kylmällä ilmalla:
Kun autolle määritetään lähtöaika ennakkoon, esilämmittää se sisätilat ja akun valmiiksi ennen liikkeellelähtöä. Lähtöajan voi määrittää Audi Connect -älypuhelinsovelluksesta tai autosta.

Huomioi akun varaustila:
Pyri suunnittelemaan matkasi siten, että saavut pikalatauspisteelle alle 30 % akun varaustasolla, HPC-suurteholatauspisteelle mieluummin alle 20 % varaustasolla. Lataa lyhyitä latauksia noin 50 %:iin tai enintään 80 %:iin. Se nopeuttaa latausta, pienentää latauskustannuksia ja säästää akkua.