Toimintamatka > Sähköautot ja hybridit > Audi Finland
 Toimintamatka

Toimintamatka sähköllä

Miten sähköinen toimintamatka muodostuu?

Ajattelitko, että sähköllä voi ajaa vain lyhyitä matkoja ja ettei se sovellu päivittäiseen ajoon? Sähköauton toimintamatka on sähköautoilun suosion kannalta merkittävä tekijä. Jatkuvan kehitystyön ansiosta vaihtoehtoinen käyttövoima soveltuu jo pitkille matkoille.

Vinkkien osalta on tärkeää pitää mielessä, että mainostamamme toimintamatkat on tarkoitettu vain viitteellisiksi arvoiksi, jotka on saatu WLTP-testimenetelmällä tietyissä olosuhteissa ja ympäristön lämpötilan ollessa kohtalainen. Todellisissa ajo-olosuhteissa sähköauton toimintamatka eroaa yleensä testiarvoista, sillä useat tekijät vaikuttavat toimintamatkaan positiivisesti tai negatiivisesti.

Vaikuta toimintamatkaan

Toimintamatkaan voi vaikuttaa

Merkittävimmin toimintamatkaan voi vaikuttaa suunnittelemalla ja ajamalla taloudellisesti. Sähköauton toimintamatkaan vaikuttavat useat eri tekijät.

Näitä ovat esimerkiksi:

 • henkilökohtainen ajotapa
 • ajoprofiili
 • liikenneolosuhteet
 • lämpötila ja sää
 • ajoneuvon kunto
 • asennetut varusteet
 • kuorman paino
 • lisäjärjestelmät, kuten ilmastointi ja lämmitys.


Toimintamatkalaskuri

Kuinka kauas pääsen kaupunkiruuhkassa, maanteillä ja moottoritiellä? Mikä merkitys on ”efficiency”-ajotilalla? Audi e-tron-, Audi e-tron GT- ja Audi Q4 e-tron -malleille tarkoitettu toimintamatkalaskurimme* vastaa kaikkiin näihin kysymyksiin.

Tässä kuvatut toimintamatkat vastaavat Audin portfolion mukaista ajotapaa. Oletuksena on, että ilmastointi on käytössä, toisin kuin WLTP-mittaustavassa. Tätä pidemmät toimintamatkat ovat mahdollisia erityisen energiatehokkaalla ajotavalla (esim. tasainen keskinopeus, ei ilmastointia). Ajoprofiileihin ei ole määritetty tasaisia nopeuksia. Jotta eri ajoprofiilit vastaisivat mahdollisimman hyvin todellisuutta, niiden kiihdytys- ja jarrutusjaksot perustuvat kaupunkiajon, maantieajon ja moottoritieajon todellisiin arvoihin.

Toimintamatkaan vaikuttavat useat eri tekijät

Toimintamatkaan vaikuttavat useat eri tekijät

Sähköauton enimmäistoimintamatka pitkän matkan ajossa riippuu monista eri tekijöistä. Yksi ratkaisevista tekijöistä on yksilöllinen ajotapa. Kuljettaja voi valita ajonsa tueksi jonkin useista esimääritetyistä ajotiloista Audin dynaamisen drive select -järjestelmän avulla. Täyssähköautoissa on omat vastaavat ajotilat, joiden avulla kuljettaja voi halutessaan maksimoida toimintamatkan.

Edellä mainittujen lisäominaisuuksien tarkoituksena on lisätä ajomukavuutta. Ne liittyvät paitsi näyttöjärjestelmään, jotta kuljettaja saa tarvittavat tiedot akun alhaisesta varaustasosta, myös muun muassa navigointijärjestelmään, joka huomioi reitin suunnittelussa, milloin seuraavaan latauspisteeseen on saavuttava ja missä se sijaitsee.

Usein kysyttyä toimintamatkasta

Miten voin pidentää toimintamatkaa?

1. Aja tasaisesti ja tarkkaile nopeutta.

2. Käytä ”efficiency”-ajotilaa, joka on suunniteltu erityisesti taloudelliseen ajoon.

3. Kiinnitä huomiota ajoneuvon korkeuteen. Vähennä vastusvoimaa pienentämällä ajoneuvon korkeutta ”sport”- tai ”efficiency”-ajotilan avulla.

4. Kiinnitä huomiota toissijaisiin energiaa käyttäviin laitteisiin, kuten ilmastointiin, radioon, ajovaloihin ja lämmitettävään takalasiin. Nekin käyttävät akkuvirtaa.

5. Vältä mahdollisuuksien mukaan lisätarvikkeiden, kuten kattotelineen, käyttöä.

6. Käytä ECO-rengaspainetta.

7. Käytä esitoimintoja (lähtöajan ohjelmointi), kun auto on yhä kytkettynä latausasemaan.

8. Käytä ”Range”-tilaa (rajoitettu ajotila).

Miten ulkolämpötila vaikuttaa toimintamatkaan?

Audi e-tronin akun kemiallisen koostumuksen vuoksi se toimii tehokkaimmin, kun ulkolämpötila on 20 °C. Tämä johtuu siitä, että e-tronin akku on parhaimmillaan sille optimaalisissa lämpötiloissa (20 °C – 30 °C), kun taas kylmemmissä ulkolämpötiloissa akku käyttää enemmän virtaa toimiakseen optimaalisesti. Siksi huomaat, että kylmä ja kuuma ulkolämpötila vaikuttavat toimintamatkaan.

Lisäksi kylmällä säällä käytetään todennäköisemmin toimintoja, kuten sulatusta, lämmitystä ja istuinten lämmitystä (ja kuumalla säällä taas ilmastointia). Sähköautossa kaikki virta saadaan akusta, toisin kuin polttomoottoriautoissa, jotka käyttävät moottorin hukkalämpöä auton lämmittämiseen. Siksi huomaat, että sähköautosi toimintamatka lyhenee talvikuukausina. Tarkista laskuristamme, miten ulkolämpötila vaikuttaa toimintamatkaan.

Miten lämmitys ja ilmastointi vaikuttavat toimintamatkaan?

Akkuvirtaa tarvitsee myös suurin osa auton lisäjärjestelmistä, joista ilmastointi ja lämmitys kuluttavat eniten virtaa sähköautossa. Ne voivat viedä jopa 30 prosenttia sähköauton toimintamatkasta.

Pyri mahdollisuuksien mukaan välttämään liiallista lämmitystä ja jäähdytystä, sillä mitä suurempi teho, sitä enemmän akkuvirtaa kuluu. Suosittelemme myös esilämmitystä tai -jäähdytystä auton ollessa latauksessa. Esitoimintoja voi ohjata myAudi-sovelluksen etätoiminnoilla.

Miten eri ajoprofiilit vaikuttavat toimintamatkaan?

Perinteisen polttomoottoriauton tapaan se, ajetaanko vaikkapa moottoritiellä vai kaupungissa, vaikuttaa energiankulutuksen – ja siten myös toimintamatkaan. Toisin kuin polttomoottoriauto, joka on tyypillisesti taloudellisimmillaan tasaisilla nopeuksilla ja harvemmilla kiihdytyksillä, esimerkiksi moottoritiellä, sähköautolla ajo on vähiten taloudellista tämän tyyppisten teiden suurilla nopeuksilla. Syynä on vastusvoima, joka tekee autosta suhteellisesti kookkaamman suurilla ajonopeuksilla ja lisää energiankulutusta. Tämä vaikuttaa myös merkittävästi toimintamatkaan, samoin kuin se, että jarrutusenergian talteenottotilaisuudet ovat harvassa.

Kaupunkiajossa sitä vastoin alhaisemmat ajonopeudet ja useammin toistuva jarrutus- ja moottorijarrutusenergian talteenotto kasvattavat osaltaan toimintamatkaa. Jos taas ajat useita lyhyitä kaupunkiajoja ilman esilämmitystä tai -ilmastointia, toimintamatka saattaakin olla lyhyempi verrattuna tasaiseen pitkän matkan ajoon.

Kun sähkömoottori sammuu auton ollessa pysähtyneenä liikenneruuhkassa tai pysäköitynä, virtaa kuluu vain vähän. Kuten edellä kuitenkin todetaan, ulkolämpötilat ja lisäjärjestelmien käyttö vaikuttavat toimintamatkaan myös auton ollessa paikallaan.

Suunnittelemalla ennakkoon voit maksimoida toimintamatkan: aja taloudellisesti ja arvioi toimintamatkalaskurin avulla matka ja sen aikaiset lataukset.

Kun akku on ladattu täyteen, miksi toimintamatkatiedoissa ei näy WLTP-testien mukainen enimmäistoimintamatka?

Toimintamatkatiedot lasketaan akun varaustilan, vallitsevien lämpötilojen ja tuoreimpien kulutustietojen perusteella. Tehokkaan sähkömoottorin ansiosta ajovastuksella on sähköautoon suhteettoman suuri vaikutus verrattuna polttomoottoriautoon. Auton yksilöllinen polttoaineenkulutus kerrotaan myAudi-sovelluksen kohdassa ”Equipment details/Technical data/Consumption”.

Toimintamatkaan vaikuttavat etenkin seuraavat tekijät:

– lämpötila (kylmä/kuuma ilma)

– ajokäyttäytyminen/nopeus

– renkaat (esim. talvirenkaat)

– tiepäällysteen kunto (märkä/luminen)

– toissijaiset energiaa kuluttavat toiminnot (lämmitys, istuinten lämmitys, takalasin lämmitys, ilmastoin jne.)

– kuorma (matkustajat, tavarat)

– sivutuuli ja vastatuuli.

Miten vältytään matkan keskeytymiseltä?

Audi e-tronin toimintamatkan hallintajärjestelmä kertoo asiakkaalle kaikissa tilanteissa jäljellä olevan toimintamatkan. Oma Audi e-tronisi varoittaa sinua hyvissä ajoin, kun akkuvirta on hupenemassa. Järjestelmä ilmoittaa kuljettajalle, kun toimintamatkaa on jäljellä 100 km, ja uudelleen, kun toimintamatkaa on jäljellä 50 km. Tarvittaessa järjestelmä käynnistää automaattisen reittiohjauksen. Lisäksi autosi siirtyy automaattisesti virransäästötilaan, kun toimintamatkaa on jäljellä vain vähän, ja maksimoi näin jäljellä olevan toimintamatkan.


Maksimoi autosi toimintamatka

Olosuhteista riippuen Audi-sähköauton toimintamatkaa voi pidentää eri tavoin. Hyödyllisten vinkkiemme avulla maksimoit toimintamatkan.

Säädä jarrutusenergian talteenotto tehokkaammaksi

Säädä jarrutusenergian talteenotto tehokkaammaksi

Sähkökäyttöinen Audi pystyy ottamaan talteen jarrutuksessa ja moottorijarrutuksessa syntyvän kineettisen energian ja muuntamaan sen sähköenergiaksi, joka johdetaan takaisin akkuun. Kyse on rekuperaatiosta eli jarrutusenergian talteenotosta.

Jarrutusenergian talteenoton voimakkuutta voi säätää automaattisesti tai manuaalisesti. Automaattitilassa auto päättää ajotilannetta analysoimalla, milloin ja miten se ottaa jarrutusenergiaa talteen. Manuaalitilassa kuljettaja voi valita jonkin kolmesta tasosta ohjauspyörän vaihteenvalitsimilla¹.

Talteenoton voi säätää tehokkaammaksi, jolloin energiaa otetaan talteen enemmän ja toimintamatka maksimoidaan.


 • Mallisto_content_range_883x496.jpg
  ”Efficiency”- tai ”Range”-tila

  Audi e-tronissa on taloudellinen ajotila, joka auttaa maksimoimaan toimintamatkan. ”Efficiency”-tila muuttaa voimansiirron, tiedonsiirron, ilmastoinnin, vakionopeudensäätimen (tai mukautuvan vakionopeussäätimen) asetuksia, mikä pidentää osaltaan toimintamatkaa.

  Tietyissä olosuhteissa, kuten varaustason ollessa alhainen, kuljettaja voi haluta ottaa käyttöön ”range”-tilan. Tässä tilassa auton mukavuustoiminnot (kuten lämmitys, ilmastointi ja lämmitetyt istuimet) kytketään pois käytöstä, voimansyöttöä vähennetään ja enimmäisnopeutta rajoitetaan (90 km/t Audi e-tronissa) toimintamatkan maksimoimiseksi.

 • Mallisto_content_ilmastointi_883x496.jpg
  Lämmityksen ja ilmastoinnin rajoittaminen

  Lämmitys ja ilmastointi kuluttavat erityisen paljon virtaa ja voivat lyhentää toimintamatkaa jopa 30 prosenttia. Rajoittamalla niitä tai kytkemällä ne pois käytöstä voidaan pidentää toimintamatkaa merkittävästi.

  Vinkki: lämmitetyt istuimet ja lämmitetty ohjauspyörä käyttävät vähemmän energiaa kuin matkustamon lämmitysjärjestelmä, joten kylminä päivinä voi olla hyvä ajatus käyttää vain näitä mukavuuden lisäämiseksi.

 • Mallisto_content_esitoiminnot_883x496.jpg
  Esitoiminnot latauksen aikana

  Auton jäähdytys tai lämmitys sen ollessa latauksessa voi pidentää toimintamatkaa merkittävästi.

  Kun toimit näin ennen matkalle lähtöä, minimoit akkuvirran kulutuksen. MyAudi-sovelluksen avulla voit käynnistää esitoiminnot puhelimellasi.

Sähkökäyttöiset Audit oppivat määrittämään toimintamatkasi

Kun haet uuden sähkökäyttöisen Audisi, on normaalia, että toimintamatka ei välttämättä vastaa oletustasi, vaikka akku olisi ladattu täyteen.

Syynä on se että auton on ”opittava” ajotapasi, jotta se pystyy laskemaan toimintamatkan tarkemmin.

Audi e-tron oppii toimintamatkasi

Sähkökäyttöiset Audit oppivat määrittämään toimintamatkasi

Kun haet uuden sähkökäyttöisen Audisi, on normaalia, että toimintamatka ei välttämättä vastaa oletustasi, vaikka akku olisi ladattu täyteen.
Syynä on se että auton on ”opittava” ajotapasi, jotta se pystyy laskemaan toimintamatkan tarkemmin.


Anna e-tronin oppia toimintamatka

Miten e-tron laskee toimintamatkan?

Audi e-tron hyödyntää toimintamatkan laskemisessa intuitiivista järjestelmää. Se ottaa huomioon aiempien matkojen energiankulutuksen ja sen, onko auto ollut pitkään pysähtyneenä, sekä muut edellä mainitut tekijät, jotka vaikuttavat toimintamatkaan.

Uudella autolla ei ole paljonkaan ajokilometrejä takanaan eikä myöskään juurikaan tietoa uuden omistajansa ajotavasta. Siksi suosittelemme ajamaan autolla ainakin 482 km tavanomaisilla reiteilläsi, jotta auto pystyy antamaan realistisemman arvion ajoprofiilisi perusteella.

Miten voin laskea toimintamatkan uudelleen?

Auto laskee aina toimintamatkan uudelleen aiemman ajotiedon pohjalta.

Suosittelemme, että ajat vähintään 482 km säännöllisesti käyttämiäsi reittejä, jotta auton järjestelmä saa kerättyä riittävästi tietoa ja antamaan sen pohjalta tarkemmin arvion.


*Laskuri on suuntaa antava. Ilmoitettu toimintamatka saattaa vaihdella olennaisestikin riippuen mm. kuljettajan ajotavasta, akkukapasiteetista, lataamisen säännöllisyydestä, sähkövarusteiden käytöstä, mahdollisen lisälämmittimen käytöstä, ulkolämpötilasta, sääolosuhteista, matkustajien ja kuorman määrästä, valitusta ajoprofiilista tai tieprofiilista.